Piirustuksia – Galleria Uusi Kipinä

Markus Luiro
PIIRUSTUKSIA
Galleria Uusi Kipinä, Kenno
21.2.-11.3.2018

 

Olen tehnyt pieniä hiilipiirustuksia viime kesästä asti ja esitän niitä näyttelyssä, jonka pidän Galleria
Uudessa Kipinässä Lahdessa. Aloin piirtämään juuri tiettyyn kokoon tietyllä välineellä saatuani
näyttelyajan, tavoitteena esitettävissä oleva sarja teoksia määräaikaan mennessä. Tarvitsen jonkin
tavoitteen saattaakseni alkuun taiteelliseen työhön liittyvän prosessin, ja tarvitsen määräajan
saattaakseni sen valmiiksi. Uskon tämän yhdistävän monia muitakin taiteilijoita, tai työprosesseja.

En halua kuvillani tietoisesti ja harkitusti esittää asioita, tai pukea kuvan muotoon kertomuksia tai
väitelauseita. Kuvien synty on luonteeltaan ennemmin intuitiivinen ja hallitsematon. Haluan murtaa
sen mitä ajattelen, mieleen tulevat totunnaiset muodot, ja antaa jonkin vieraan ja odottamattoman
tulla esiin. Usein saan tietyssä hetkessä mielikuvan, hahmon tai näkymän, ja haluan toteuttaa sen.
Kehittyessään se saa kuitenkin toisen muodon, ja voin joko luovuttaa tai sietää tapahtuvaa
muutosta. Uppoutumisen ja etääntymisen vuorottelu on tärkeää kuvan onnistumiselle. Joskus on
tuotava väkisin esiin se mikä on tullakseen, joskus on paras vain antaa olla. Suurin osa kuvista
tietysti epäonnistuu enemmän tai vähemmän. Joskus silti huomaa että kuva on ikään kuin rauhassa,
tai jännittynyt, mutta joka tapauksessa se on, omana itsenään, ja voin luopua siitä.

Valmistuin Kankaanpään taidekoulusta vuonna 2011.